سطل های زباله در هلند با مخزن زیرزمینی | فیلم

سطل های زباله در هلند با مخزن زیرزمینی | فیلم

سطل های زباله در هلند با مخزن زیرزمینیسطل های زباله در هلند دارای مخزنی بسار بزرگ در زیر زمین هستند که برای تخلیه آنها ماشین مخزن را بیرون کشیده و خالی میکند .

(۲۰)

21
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>