رادیو سرنا ؛ روز جمعه تون بخیر | فیلم

[mono_ir_video id=”928476″ qualities=”360,480,720,1080″]

رادیو سرنا ؛ روز جمعه تون بخیر | فیلم

رادیو سرنا ؛ روز جمعه تون بخیر برید کانادا اونجا تریلی هم چپ کنه غارتش نمیکنه کار اداری داشته باشی به فردا که هیچ به یک ساعت دیگم نمیرسه .. خدا وکیلی کی فکرشو می کرد کسی که پراید داره پولدار محسوب بشه؟ ای خدا چی فکر می کردیم چی شد…

(22)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>