رادیو سرنا ؛ نامه ای از پدر | فیلم

[mono_ir_video id=”928455″ qualities=”360,480,720,1080″]

رادیو سرنا ؛ نامه ای از پدر | فیلم

رادیو سرنا ؛ نامه ای از پدر .. خورشیدکم تو نور امید به زندگیم پاشیدی عشق می تونه زندگی آدم رو تغییر بده و راه های جدیدی پیش پامون بذاره… عشق زندگی ما رو دوباره می سازه.. من از اون روز یه ترانه شاد همه وجودم رو پر کرده هنوز دارم میشنوم صدای تو رو.. کی میتونه توی قلبم بگیره جای تو رو..

(8)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>