رادیو سرنا : مردم هفته دولت هم رسید | فیلم

[mono_ir_video id=”921861″ qualities=”360,480,720,1080″]

رادیو سرنا : مردم هفته دولت هم رسید | فیلم

رادیو سرنا : مردم هفته دولت هم رسید و چقدر خوشحالیم… ? مولوی باید بجای مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم میگفت زنده بودم مرده شدم خنده بودم گریه شدم دولت بعد اومد ملت زاینده شدم ! کانادا مدینه فاضله بعضی هاست که یه جورایی ربطی به دولت داره

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>