رادیو سرنا و اقتصاد از نوع گاویش | فیلم

رادیو سرنا و اقتصاد از نوع گاویش | فیلم

رادیو سرنا و اقتصاد از نوع گاویش امروز میخوایم در مورد اقتصاد از نوع گاویش با شما صحبت کنیم… اوضاع اقتصادیتون چطوره ؟ خب سوال الکی پرسیدم ! آهنگ گوش کنید … گاو حسن چجوره ؟؟ ماااا

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>