نوای استاد “محمدرضا شجریان” در یک محفل خصوصی | فیلم

[mono_ir_video id=”78819″ qualities=”360,480,720,1080″]

نوای استاد “محمدرضا شجریان” در یک محفل خصوصی | فیلم

ساز و آواز
در یک محفل خصوصی
آواز: استاد #محمدرضا_شجریان
ویلن:#یعقوب_انوش

(52)

53
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>