تمرین ارتش مشکی از زاویه دوربین رضا صادقی

[mono_ir_video id=”49245″ qualities=”360,480,720,1080″]

تمرین ارتش مشکی از زاویه دوربین رضا صادقی

رضا صادقی از تمرین گروه مشکی پوش فیلم گرفته و از خواندن خود به صورت سلفی فیلمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

(13)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>