تیزر تصویری از تمرین کاوه آفاق و گروهش

تیزر تصویری از تمرین کاوه آفاق و گروهش

کاوه آفاق و گروهش با ساخت یک تیزر تصویری از تمرین گروهش مخاظبینش را برای کنسرت مرداد ماه دعوت کرد

(۱۵)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>