اجرای بی نظیر حامی و گروه آوازی

اجرای بی نظیر حامی و گروه آوازی

حامی خواننده توانای پاپ کشور به همراه گروه آوازی بدون ساز به روی صحنه رفت و به هنر نمایی پرداخت

(۱۵)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>