گفتگو با عوامل نمایش خرده نان ؛ چطور از زندگی یکنواخت روزمره فرار کنیم | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش خرده نان ؛ چطور از زندگی یکنواخت روزمره فرار کنیم | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش خرده نان ؛ چطور از زندگی یکنواخت روزمره فرار کنیم ؟ بلایی که سر زن و شوهرهای میانسال می آید بعضی از متن ها آدم رو درگیر میکنه که چطور بسازیم .. با همه عادات ریزی که در زندگی مردم وجود داره .. به اعجاز تئاتر اعتقاد دارم تئاتر میتونه از متنی که به ظاهر ساده است یک اجرای دلچسب و شیرینی رو به مخاطب نشون میده ما مخاطبین جوان و مسن به یک اندازه با کار ارتباط گرفتند .. به انرژی شخصیت معتقدم در روند اجرا بایستی شدت بخشید و کم و زیاد کرد آناهیتا اقبال نژاد و رضا بهبودی از بازیگران این نمایش است

(18)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>