گفتگو با عوامل نمایش تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن و چالش امیرعلی نبویان | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن و چالش امیرعلی نبویان | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن و چالش امیرعلی نبویان 🔹 چالشی جذاب برای امیرعلی نبویان🔹نمایشی که باعث شد هومن حاجی عبداللهی، آبرومند بازگردد! نبویان ادامه داد: در این نمایش با یک روح طرف هستیم که هر بار یک زندگی را از سر گذرانده و مجددا برای قرار گرفتن در قالبی جدید به این شرکت مراجعه می کند. هومن حاجی عبدالهی در نقش روح و بهار نوروزپور در نقش مدیر شرکت ایفای نقش می کنند. در خلاصه داستان نمایش آمده است: خداوند فرموده که هر موجودی فقط یک بار حق زندگی دارد و تناسخ خیالبافیست. با اجازه حضرت باریتعالی می خواهیم حدود یک ساعت خیال ببافیم

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>