گفتگو با عوامل نمایش دستورالعمل های پرواز برای خدمه و خلبان | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش دستورالعمل های پرواز برای خدمه و خلبان | فیلم

گفتگو با عوامل نمایش دستورالعمل های پرواز برای خدمه و خلبان 🔹 نمایشی که تمرینش دو سال به طول انجامید 🔹دستورالعمل پرواز برای خدمه چقدر لازم است؟ شبیه به تئاتر هایی که دیدیم نباشی سرجمع هم فکر میردیم که داریم یک تئاتری اجرا میکردیم ما کمک گرفتیم و ما مدام با همدیگه گپ زدیم و هر تیکه ایی از دل بچه ها بیرون اومده و ما همدیگه رو از خیلی وقت پیش میشناختیم و این تجربه خاصی برای من کارگردان بود .. ما بازیگران سع یکردیم کمکش کنیم چون کار اول کارگردان است .. بازیگر نمایش میگه وقتی اجرا میکنیم دیگه اجرا مال ماست و هر چی که توی لحظه پیش میره

(۵۱)

52
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>