گفتگو با مهران رنجبر و فرزین محدث بازیگران نمایش استیوجابز | فیلم

گفتگو با مهران رنجبر و فرزین محدث بازیگران نمایش استیوجابز | فیلم

گفتگو با مهران رنجبر و فرزین محدث بازیگران نمایش استیوجابز  آیا می دانستید استیوجابز یک فرد عرب بوده است؟ او میگوید یک ثانیه پایانی زندگی استیوجابز، برابر با ۸۰ دقیقه نمایش است . اون لحظه ایی که داره میمیره ۸۰ دقیقه نمایش ما شکل میگیره ری ویو ای هست که در زندگیش شکل میگیره هیچکس نمیدونه که اون رو فروختن به زن و مرد امریکایی.. در یک فعل و انفعال عواطفی مواجه با ده تا کاراکتر میشه که هر کدام قراره تاثیری روی او بگذارند تجربه عجیب و خاصی هست من به نشانه اعداد اعتقاد دارم امسال ۳۹ سالگی ام تموم میشه و استیو جابز هم با ۳۹ بارنمایش تموم میشه

(۴۰)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>