گفتگو با مائده طهماسبی بازیگر نمایش خانه برناردا آلبا | فیلم

گفتگو با مائده طهماسبی بازیگر نمایش خانه برناردا آلبا | فیلم

گفتگو با مائده طهماسبی بازیگر نمایش خانه برناردا آلبا او گفت همکاری با دکتر رفیعی مانند کلاس درس است 🔹اکثر نمایش ها، تاکید زیادی برای تمرین ندارند این نمایش در سال ۱۹۳۶ نوشته شده است که در اوج خفقان رژیم دیکتاتوری فرانکو بوده است بنظرم این نگاه لورکا در نوشتن این نمایش نامه سیاسی اجتماعی انتقادی است این یک مثال است یک خانه که یک مادر دیکتاتور و پنج تا دختر هست ..و تمرینات طولانی رو در نظر گرفتند و ۴- ۵ ساعت هر روز تمرین میکردیم .. کار کردن با آقای رفیعی آسون و سخت است چون تمرینات طولانی رو در نظر میکردند چیزی که بعدا روی صحنه میبینیم حاصل کار و تلاش خیلی زیادی هست

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>