احساساتی شدن شبنم قلی خانی در یک تئاتر | فیلم

احساساتی شدن شبنم قلی خانی در یک تئاتر

احساساتی شدن شبنم قلی خانی در یک تئاتر

شایعه بی اساس نمایشی که چندین شب برگزار شد و شبنم قلی خانی بازیگر مشهور کشورمون یکی از هنرمندان این نمایش بود.

(۳۶)

37
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>