هفته ی آخر نمایش بی نظیر داری داری داری یا نداری با هنرنمایی سوسن پرور | فیلم

هفته ی آخر نمایش بی نظیر داری داری داری یا نداری با هنرنمایی سوسن پرور | فیلم

هفته ی آخر نمایش بی نظیر داری داری داری یا نداری با هنرنمایی سوسن پرور . نمایش بسیار دیدنی و تامل برانگیز که داستان چند برند صنعتی ایرانی که دیگر وجود ندارند .

(۲۲)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>