بهت زدگی حسام نواب صفوی بعد از تماشای نمایش تنهاتر از مسیح | فیلم

بهت زدگی حسام نواب صفوی بعد از تماشای نمایش تنهاتر از مسیح | فیلم

بهت زدگی حسام نواب صفوی بعد از تماشای نمایش تنهاتر از مسیح . سلام عرض میکنم خدمتتون ، امشب من تئاتری رو دیدم به نام تنهاتر از مسیح ، واقعا بهت زده ام ، با هیچ دوربینی فکر نمیکنم بشه همچین صحنه های رو گرفت .

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>