قسمتی از تمرین های نمایش هزار و یک تو | فیلم

قسمتی از تمرین های نمایش هزار و یک تو | فیلم

قسمتی از تمرین های نمایش هزار و یک تو . سومین دوره ی کارگاه بازیگری با السا فیروزآذز در پاییز ساعت ۲-۶ ، محل برگزاری کارگاهها میدان فاطمی

(۷۸)

79
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>