از نمایش کاریزماه به کارگردانی مهدی موسی خانی چه میدانید؟ | فیلم

[mono_ir_video id=”93230″ qualities=”360,480,720,1080″]

از نمایش کاریزماه به کارگردانی مهدی موسی خانی چه میدانید؟ | فیلم

تیزر نمایش کاریزماه به کارگردانی مهدی موسی خانی.

: مهدی موسی خانی

: شقایق باقری، شبیر رامتین، شادی شیر مردی، معصومه آمدگی، شیما پروهان، فاطمه السادات سیدین، رامین مراغی، نرگس زارع، نازنین نادر پور، پگاه محمود وند، علی پسیان، محمد جعفری، پوریا جلال وندی، زینب هوشنگی

: مهدی موسی خانی

: علی نصر
: تینا جعفری
: شقایق باقری
: هما سمیعی
: پورنگ شکیب، مشهود ولیان
: اشکان دادخواه
: مهدی موسی خانی
: فاطمه السادات سیدین
: محمد مهدی خان میرزایی
: زهرا عرب نژاد، محمد حسین حسن زاده
: زینب هوشنگی
: شیما پروهان، پگاه محمودوند
: گروه هنرهای اجرایی آرتمیا

(113)

114
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>