⁣صحبت های اتابک نادری پس از تماشای نمایش سیندرلا | فیلم

⁣صحبت های اتابک نادری پس از تماشای نمایش سیندرلا

⁣صحبت های اتابک نادری پس از تماشای نمایش سیندرلا

نمایش سیندرلا کارگردان: سعید داخ مرداد ۹۷ تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه می رود.

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>