⁣ایرج راد از نمایش آمیز قلمدون می گوید | فیلم

⁣ایرج راد از نمایش آمیز قلمدون می گوید

⁣ایرج راد از نمایش آمیز قلمدون می گوید

نمایش آمیزقلمدون به کارگردانی هادی مرزبان٬  نویسنده: زنده یاد اکبر رادی در پردیس تئاتر شهرزاد

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>