دیکتاتور عاشق کاری از اصغر خلیلی | فیلم

دیکتاتور عاشق کاری از اصغر خلیلی

دیکتاتور عاشق کاری از اصغر خلیلی
دیکتاتور عاشق  : نویسنده طراح و کارگردان اصغر خلیلی, تهیه کننده سعید صفرپور , مرداد ۹۷ ساعت ۱۹

(۸۸)

89
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>