ساغر مسعودی و اجرای آهنگی از فرهاد مهراد | فیلم

ساغر مسعودی و اجرای آهنگی از فرهاد مهراد

ساغر مسعودی و اجرای آهنگی از فرهاد مهراد 

با صدای بی صدا مثله یک کوه بلند مثله یک خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد با دستهای فقیر با چشمهای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد

(۲۷)

28
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>