مسعود کیمیایی به تماشای نمایشِ ضیافت شبانه ای برای شبنم نشست | فیلم

مسعود کیمیایی به تماشای نمایشِ ضیافت شبانه ای برای شبنم نشست

مسعود کیمیایی به تماشای نمایشِ ضیافت شبانه ای برای شبنم نشست

استاد مسعود کیمیایی چهارشنبه ١٧ مرداد میهمانِ نمایشِ ضیافت شبانه ای برای شبنم به کارگردانی روزبه روحی پور شد.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>