نمایش هیپولیت در تئاتر مستقل تهران | فیلم

نمایش هیپولیت در تئاتر مستقل تهران

نمایش هیپولیت در تئاتر مستقل تهران
بازیگران به ترتیب حروف الفبا: عطیه بیات، رها سلیمانی، زهرا سوری، مونا سهراب حقیقت، بهرام عباسی‌فرد، عماد قرهی و نیایش نهاوندی

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>