نمایش کمدی اجتماعی آپ  آرت  مان | فیلم

نمایش کمدی اجتماعی آپ  آرت  مان

نمایش کمدی اجتماعی آپ  آرت  مان

تماعی “آپ آرت مان“. نویسنده: سپیده قربانی, کارگردان: امیر شاه علی بازیگران: محمدرضا ایمانیان، غزل میرزایی، فائقه شلالوند، سهیل بابایی، مهناز مهدی زاده، امیر شاه علی

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>