درآوردن ادای خانوم جلسه ای معروف در تئاتر توسط سوسن پرور | فیلم

درآوردن ادای خانوم جلسه ای معروف در تئاتر توسط سوسن پرور | فیلم

درآوردن ادای خانوم جلسه ای معروف در تئاتر توسط سوسن پرور .سوسن پرور بازیگر کمدی تیاتر و تلویزیون در تئاتری که در حال اجرا بود ادای خانم جلسه ای بی اعصاب را درآورد.

(۵۷)

58
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>