روزهای پایانی نمایش ایرانى آمیز قلمدون به کارگردانی هادى مرزبان | فیلم

روزهای پایانی نمایش ایرانى آمیز قلمدون به کارگردانی هادى مرزبان

روزهای پایانی نمایش ایرانى آمیز قلمدون به کارگردانی هادى مرزبان

ایرج راد ، فرزانه کابلى ، آذر خوارزمى ، نوشین تبریزى ، سمیرا کریمى در  آمیز قلمدون به ایفای نقش می پردازند.

 

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>