کارگاه فیلم تاتر به سرپرستی کاوه سجادی | فیلم

کارگاه فیلم تاتر به سرپرستی کاوه سجادی

کارگاه فیلم تاتر به سرپرستی کاوه سجادی

کارگاه فیلم تاتر به سرپرستی کاوه سجادی توسط خانه آوا برگزار می شود.علاقه مندان میتوانند در آن شرکت کنند.

(۷)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>