مالی سویینی به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی | فیلم

مالی سویینی به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی

مالی سویینی به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی

این نمایش به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی است . موضوع این داستان : زنی به نام مالی که نابیناست با کمک پزشکی بینایی خود را به دست می آورد. اما بعد از بینا شدن و دیدن واقعیت های جامعه کم کم به خاطر شک های عصبی به نابینایی دچار می شود.

(۴۱)

42
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>