عکس خانوادگی به کارگردانی رضا بهرامی افتتاح شد | فیلم

عکس خانوادگی به کارگردانی رضا بهرامی افتتاح شد

عکس خانوادگی به کارگردانی رضا بهرامی افتتاح شد

این نمایش در تماشاخانه سنگلج برگزار می شود. کارگردان نمایش عکس خانوادگی رضا بهرامی می باشد.پرستو گلستانی، مهران امام بخش، امیر عدل پرور در آن بازی میکنند.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>