اکبر زنجانپور در کافه پولشری الهام پاوه نژاد | فیلم

[mono_ir_video id=”859971″ qualities=”360,480,720,1080″]

اکبر زنجانپور در کافه پولشری الهام پاوه نژاد

اکبر زنجانپور در کافه پولشری الهام پاوه نژاد

اکبر زنجانپور که یکی از استاتید الهام پاوه نژاد است در نمایش کافه پولشری شرکت کرد. نمایش «کافه پولشری» به نویسندگی آلن وتز و ترجمه اصغر نوری است.

(32)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>