توضیحات فاطمه گودرزی و حسن اسدی از تئاتر “زیر زمین” | فیلم

فاطمه گودرزی و حسن اسدی از تئاتر زیر زمین میگویند

حسن اسدی که پیشتر بازیگر سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد بوده کارگردان تئاتر زیر زمین میباشد و از این تئاتر میگوید فاطمه گودرزی نیز از این تئاتر میگوید

این نمایش هر شب از ۲۰ آذرماه در تماشاخانه همای سعادت برگزار میگردد

(۱۵)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>