تبریک بهروز افخمی به اصغر فرهادی برای اسکار فیلم فروشنده در برنامه هفت | فیلم

تبریک بهروز افخمی به اصغر فرهادی برای اسکار فیلم فروشنده در برنامه هفت | فیلم

تبریک بهروز افخمی به اصغر فرهادی برای اسکار فیلم فروشنده در برنامه هفت 

تبریک بهروز افخمی به فرهادی/سیاسی بودن یا نبودن این جایزه مهم نیست
بهروز افخمی در ابتدای برنامه سینمایی “هفت” با اشاره به اسکار ۲۰۱۷ گفت: هفته گذشته فیلم سینمایی «فروشنده» دومین اسکار را برای سینمای ایران و اصغر فرهادی از آن خود کرد. این موفقیت هم برای سینمای ایران، هم اصغر فرهادی و هم سیاست خارجی ایران موفقیت بزرگی محسوب می شود. این موفقیت بزرگ را تبریک عرض می کنیم.

فارغ از آنکه نظر شخص بنده در خصوص این فیلم چیست، این موفقیت می تواند تا چندین سال سینمای ایران را در میان کشورهای جهان بخصوص در آمریکا مورد توجه قرار دهد و زمینه موفقیت فیلم های انگلیسی زبان ایرانی را فراهم کند.

سیاسی بودن یا نبودن این جایزه، اهمیت اول را در این موضوع ندارد. مسئله اول و مهمتر در این مسئله، کسب دومین جایزه اسکار برای سینمای ایران است.

(۴۸)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>