مسعود فراستی و طهماسب صلح جو و نقد فیلم سینمایی وارونگی در برنامه هفت | فیلم

مسعود فراستی و طهماسب صلح جو و نقد فیلم سینمایی وارونگی در برنامه هفت

مسعود فراستی و طهماسب صلح جو و نقد فیلم سینمایی وارونگی در برنامه هفت :

میز نقد فیلم سینمایی «وارونگی» در برنامه هفت به مجری گری بهروز افخمی

مسعود فراستی: «وارونگی» اولین نکته اش این است که راجع به وارونگی نیست. جز دو نما در ابتدا و انتهای فیلم که تهران آلوده را از نمای بالا می بینیم. اسمش شیک است اما این به فیلم مرتبط نیست.

 

طهماب صلح جو: با حرف مسعود موافق هستم چون احساس می کنم تم هایی را که فیلمساز دست مایه قرار داده، نمی تواند به درام تبدیل کند. فیلم ۳ تم اصلی دارد. بحران اجتماعی که با وارونگی هوا مطرح می شود. دوم بحران خانواده است. اینها از فیلم بیرون نمی آید. نمی توان اینگونه به فیلم وصله کرد که این وارونگی، وارونگی در روابط آدم هاست. شکل سوم هم خیلی قراردادی و کلیشه ای است. فیلم اتفاقا از جایی ضربه می خورد، که می خواهد با بیان به اصطلاح هنری حرف خود را بیان کند و ناتوان است.

 

بجای آنکه سازندگان فیلم روی درام وقت و انرژی بگذارند، دائما برای ما نمادسازی و سمبل سازی می کنند. نمادها و سمبل ها چیز قشنگی است و اساسا هنر بیان نمادین است، منتها اینکه چگونه وارد این عالم شویم مهم است.

 

مسعود فراستی: اولین مشکل فیلم قصه است. قصه به طور جدی ندارد. به زحمت تمی دارد. دختر در شرف ازدواجی که فکر می کند همه دارند در حق او ظلم می کنند. اما به هیچ وجه به داستان هیچ کس در فیلم نزدیک نمی شود. دوربین هم در فیلم شلخته و نابجا است. فیلم قبلی او بهتر است.

 

(۴۷)

48
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>