انتقاد علیرضا داوودنژاد کارگردان فیلم فراری از مسعود فراستی در برنامه هفت | فیلم

انتقاد علیرضا داوودنژاد کارگردان فیلم فراری از مسعود فراستی در برنامه هفت

انتقاد علیرضا داوودنژاد کارگردان فیلم فراری از مسعود فراستی در برنامه هفت 

مجری گری این برنامه برعهده بهروز افخمی میباشد که میزبان کارگردان فیلم فراری بوده است.

علیرضا داوودنژاد در برنامه هفت از فراستی میگوید:

بنظر من دیدگاه سینمایی فراستی دیدگاه سرکوبگر، سازمانی، استدیویی، پلاتویی و نگاتیومحور است و این به سینمای قدیمی که ابزار و تجهیزات و … سینمایی را در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار می داد و تولید فیلم ها زیر نظر این نهادها قواعد و دستوراتی را ایجاد کرده که فراستی در راستای این قواعد حرف میزند و چون دوره این قواعد گذشته، فراستی مجبور است با خشم و عصبانیت در این خصوص حرف بزند.

این فهم و تحلیل سینمایی برای سینمای آینده نگری که دارد از راه می رسد، مانع است و «فراری» نیز فیلمی در راستای سینمای آینده است و خیلی منطبق بر قواعد اصولی روایی و … نیست. اگر قرار است که جهان سینمایی «فراری» نقد شود، باید این مسئله درک شود.

این فیلم با رویکرد آسیب شناسی جامعه و قشرهای مختلف وعوامل خودشیفتگی کاذب و عدم تناسب زندگی بین طیف های متفاوت با قهرمان خود گلنار به دل شهر می زند. گلنار برای رسیدن به هدف خود در حالی که ۱۸ سال بیشتر ندارد با واقعیت های امروز روبرو می شود.

او به تهران می آید تا با ماشین فراری ۸ میلیاردی عکس یادگاری بگیرد. نقش گلنار را ترلان پروانه بازی می کند و تناینده در نقش یک راننده آژانس او در اتفاقات قصه همراهی می کند.

بازیگران این فیلم :محسن تنابنده، ترلان پروانه، سیامک صفری، سیما تیرانداز، رضا داوودنژاد، اقدس سعادت رضایی، علی داوودنژاد

(۱۸۷)

188
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>