مسعود فراستی : سلام بمبئی فیلم مبتذل , توهین آمیز و ضد سینما است | فیلم

مسعود فراستی : سلام بمبئی فیلم مبتذل , توهین آمیز و ضد سینما است | فیلم

مسعود فراستی : سلام بمبئی فیلم مبتذل , توهین آمیز و ضد سینما است .

طهماسب صلح جو: بعد از سال ها این اتفاق برای من افتاده و به سینمایی برای دیدن فیلم «سلام بمبئی» رفتم و در سالنی لبالب از آدم نشستم و همه با هم به پرده سینما خیره شدیم و فیلم دیدیم.

من به این سینما می گویم. چون بسیاری از فیلم ها را این سالها می بینیم که به تعداد انگشتان دست نمی رسد، این سینما نیست. اما من سینما را مثل تماشای «سلام بمبئی» لبالب از جمعیت می بینیم.

🔻فراستی: فیلم مبتذل، توهین آمیز و ضدسینماست. اینکه ما در شرایطی قرار داریم که مردم مجبورند اینچنین فیلمی بی اصول، ما قبل سینما، کارگردانی، بازیگری و فیلمنامه را می بینند باید به فکر فرو رویم.

من با شادی مردم و فیلم سرگرم کننده ساده و بی ادا اطوار مخالف نیستم.  هم به فیلم فارسی بدهکار است و هم به فیلم هندی!  به بدترین شکل از نیاز عشق، احساس و عاطفه مردم سواستفاده می کند.

🔻صلح جو: من این چنین نمی بینم و  اینقدر مبتذل نیست. این فیلم برای مردم ساخته شده و عشقی که در جامعه و زندگی دارد ثانویه و ممنوعه می شود، برای من باز می آفریند.

نمی فهمم چرا باید از واژه مستهجن و مبتذل برای این فیلم استفاده کرد؟ وقتی فیلمی چنین احساسات پاک انسانی را یادآور می شود، سینماست. این فیلم در عین تراژدی بودن، پاسداشت عشق و شادی ست.

🔻فراستی: من هم از سرگرمی و هم از شادی مردم دفاع می کنم و اگر سینما به این سو برود، روشن است من خشنود می شوم. خیلی ها از عشق حرف می زنند، اینکه چگونه از عشق حرف می زنند، مسئله ماست.

.

(۲۴)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>