اکبر زنجانپور بازیگر کشورمان بچه های خندوانه را به شهر بم میبرد | فیلم

اکبر زنجانپور بازیگر کشورمان بچه های خندوانه را به شهر بم میبرد

اکبر زنجانپور بازیگر کشورمان بچه های خندوانه را به شهر بم میبرد.

رامبد جوان از او می خواهذ در خیال خودش و حاضرین را به جایی ببرد و آنها چشمانشان را ببندن و تصور کنند آنجا هستن و از بودن در انجا لذت ببرند .

جایی را برایشان خیالپردازی کند .

زنجانپور دویست سیصد سال پیش شهر بم را توصیف می کند و لطفعلی خان زند که بسیار زیبا و خوش قد و قامت بوده است .

در شهر بم و هیچ جایگر در ان زمان نه ماشین بوده است و تلویزیون .

در آنجا زنان و مردانی زندگی می کردند که مردان اسب داشتند و بجای ماشین سوار بر آن می شدند .

یکی از این مردها لطفعلی خان زند بوده که صبح زود از حمام بیرون آمده و آنطور که نویسنده ای توصیف می کند , خورشید که در آمده بوده خورشید دیگری هم با آن درآمده که بسیار خوش سیما بوده است .

ناگهان می بیند عده ای از قاتلان طریق او را تعقیب کرده و می خواهند او را به قتل برسانند , این جوان دلاور ایرانی با شمشیر خود یک تنه به جنگ با آنها می پردازد و با این ایل تنهایی از صبح تا غروب می جنگد .

همه را تقریبا به زمین می اندازد و از بین میبرد , اما خودش بخاطر جنگ بسیار رمقی از او باقی نمانده و غرق در خون در اثر زخمهایی که برداشته به زمین میافتد و از بین می رود .

چه رنجی میبرند مادرانی که حامی شان وی بوده و منتظر او بودند که بیاید و مثل همیشه تکیه گاه و مدافعشان باشد .

 

در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>