میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و نقد فیلم فراری به کارگردانی علیرضا داوودنژاد ۱ | فیلم

میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و نقد فیلم فراری به کارگردانی علیرضا داوودنژاد ۱

میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و نقد فیلم فراری به کارگردانی علیرضا داوودنژاد ۱

برنامه هفت هر شب به مناسبت جشنواره فیلم فجر به مجری گری بهروز افخمی 

فراستی: بنظرم فیلم هرچه دارد از بیرون دارد. هیچ کدام از آدم های فیلم به شخصیت تبدیل نمی شوند. علی القاعده تنابنده باید در می آمد که درنیامده است.

ادعایی فیلم می تواند داشته باشد مثلا اینکه فیلم ضدسرمایه داری است. این ژست، ژست بدی است. آیا این فیلم ضدسرمایه داری است؟ ابدا این طور نیست.

هرچند به ظاهر می خواهد مدافع دختر بیچاره شهرستانی بی هویت باشد. اما طرفدار او نمی تواند باشد. نه نعره زدن و جیغ زدن های دختر مسئله مان می شود و نه مرفه هان فیلم، منفور می شوند!

اما فیلم از اینها می خواهد طرف ببند که ابدا برای فیلم نیست. این یعنی همان چیزی که گفتم فیلم از بیرون می خورد. و من نمی فهمم چرا این فیلم باید اساسا یک فیلم سینمایی باشد.

فیلم می تواند با مایه های مستند و دوربین غیرسینمایی تر ساخته شود و از این قیافه ضدسرمایه داری که در فیلم نیست فاصله بگیرد.

قطبی زاده: یک فَراری در جستجوی فِراری. این فیلم، فیلمی خیابانی است. اگر موضوع فیلم علت فرار این دختره و میسر حرکتش بود می توانست برای من سرگرم کننده تر و جذاب تر باشد. اما این فیلم خیابانی است نه جاده ای. من بنظرم صورت مسئله کمی اشکال دارد.

(۲۰۵)

206
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>