آغاز میز نقد جشنواره سی و پنجم فیلم فجر با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده ۱ | فیلم

 آغاز میز نقد جشنواره سی و پنجم فیلم فجر با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده ۱

آغاز میز نقد جشنواره سی و پنجم فیلم فجر با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده ۱

نقد فیلم سینمایی «کوپال» در برنامه هفت به مجری گری بهروز افخمی 

سعید قطبی زاده: «کوپال» فیلم عجیبی بود. اما احساس کردم فیلم با وجود زحمت های کارگردان فیلم اولی، رخدادها خیلی مناسب با ظرفیت های زمانی فیلم نیست. بخاطر همین در میانه فیلم بسیار کش می آید.

جذابیت لون هفتوان با وجود دلنشینی و توانمندی، اما بنظرم فیلم تا حدود زیادی ناکام است. من از این تجربه گرایی در فیلم ها بسیار خوشم می آید. اگر فیلمی شبیه فیلم های دیگر نباشد، حتی اگر ناکام باشد برای من بسیار مثبت است.

نقد فیلم سینمایی «آباجان» 

مسعود فراستی: من بسیار از این فیلم تعجب می کنم. با وجود کارنامه قابل تحمل هاتف بخصوص درباره «کوچه بی نام»، ولی این فیلم غیرقابل تحمل است. به حدی بد است. قصه سال ۶۵ است که ما تا آخر هم به سختی می فهیمی چه کسی همسر چه کسی است و فاطمه معتمدآریا با بدترین بازی عمرش، روش نمی شود مادر کیست. فضای خانه هم، فضای خانه زمان جنگ نیست.

جز دو سه لحظه شنیدن صدای آژیر دیگر خانه زمان جنگ نمی دهد. آدم ها هم شخصیت نیستند و به ما چیزی نمی دهند. بنظر کارگردان فیلم اصلا خاطره ندارد یا تحقیقات کافی درباره آن زمان ندارد.

فیلمنامه به شدت پاره پاره است. زن ها همه ماقبل تیپ هستند. دوربین آقای جعفریان در این فیلم باورنکردنی بد است. بی خودی در کوچه رو دست می گیرد و در صحنه بعدی در همان کوچه روی پایه می گذارد. فیلم در واقع به هیچ عنوان کارگردانی ندارد. نه آدم، نه فضا و نه بازی می سازد.

 

 

(۴۲)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>