میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده نقد فیلم ماجان ۱ | فیلم

میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده نقد فیلم ماجان ۱

میز نقد با حضور مسعود فراستی و سعید قطبی زاده نقد فیلم ماجان ۱

برنامه هفت و نقد فیلم های جشنواره با حضور دو منتقد سینمای ایران و به مجری گری بهروز افخمی 

قطبی زاده: ملودرام خیلی خوب است. اما تلقی سینمای ایران از ملودرام، تلقی بلکل باطل و غلطی است. چیزی که باید به آن فیلم هندی یا فیلم فارسی گفت. در این فیلم عمق بدبختی و مفلوکی و فقر آن قدر زیاد و افراط است که آدم می گوید بس است! به آن مرزی می رسد که انسان دیگر می خندد.

این همان جنس فیلم هایی است که با نیت احساسی کردن من ساخته می شوند، اما من نهایتا به خنده می آیم. این ناشی از همان فهم غلط ما از ملودرام است. وقتی من با کاراکتر روبرو نمی شوم، همینطور می نشینم و او بدبخت تر می شود و می میرد و من هیچ حسی بدست نمی آورم.

فراستی: یک فیلم هندی به شدت ضعیف که موسیقی آن تا انتها در مغز آدم مثل اره برقی فرو می رود. حیف فرهاد اصلانیِ اغلب خوب، که در این فیلمِ بد بلکل از دست می رود.

این فیلم مثلا ملودرام بد، با پلان های فاجعه آمیز که در حد ترم اول کارگردانی نیست با pov های بلکل غلط و میزانسن های غلط و سوتی های فاجعه، جایی برای حرف زدن نمی گذارد.

 

 

(۳۷)

38
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>