برنامه هفت با حضور میلاد کی مرام بازیگر سینما از جشنواره فیلم و انتخاب فیلم ها میگوید | فیلم

برنامه هفت با حضور میلاد کی مرام بازیگر سینما از جشنواره فیلم و انتخاب فیلم ها میگوید

برنامه هفت با حضور میلاد کی مرام بازیگر سینما از جشنواره فیلم و انتخاب فیلم ها میگوید

مجری گری این برنامه نیز طبق معمول همیشه بر عهده بهروز افخمی میباشد.

میلاد کی مرام: در این چند روز فیلم خوب و فیلم بد را هم دیدم. سوالی در ذهن من است به نمایندگی از همه کسانی که فیلم شان در هیچ کدام از بخش های جشنواره نیست!

فیلم های جشنواره امسال بر چه مبنا و اساسی و براساس چه استانداردی انتخاب شده اند؟ شاید جواب من را ندهند، اما دوست دارم آقای ایوبی پاسخ این سوال را به کسی بدهند!

آقای ایوبی! بی شک شما دخل و تصوری در انتخاب فیلم ها نداشته اید، اما شما از هیئت انتخاب انتخابی خود بپرسید این فیلم ها بر چه مبنا و اساسی انتخاب شده اند؟ این چنین نگوییم که سلیقه ای است! چه می شود که در برج میلاد برخی فیلم های بخش مسابقه با سوت و کف همراه می شوند؟ سینما سلیقه نیست. سلیقه برای خرید میوه در میوه فروشی ست.

من در فیلم «اینجا امن نیست» احمد معظمی بازی کردم. فیلمی درباره استفاده نادرست از فضای مجازی. اما این فیلم خوب به اقرار آقای حیدری دبیر جشنواره، از جشنواره بیرون گذاشته شد. این را بر مبنا و اساسی می گویم که طیف های مختلفی اهالی سینما و منتقدین فیلم را دیدند و پسندیدند.

 

(۲۹)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>