محمد کاسبی در برنامه هفت گفت بی عدالتی در سینما را با جان و دل احساس کردم! | فیلم

محمد کاسبی در برنامه هفت گفت بی عدالتی در سینما را با جان و دل احساس کردم!

محمد کاسبی در برنامه هفت گفت بی عدالتی در سینما را با جان و دل احساس کردم!

🔻محمد کاسبی: اولین فیلمی که ساختم نه تنها ارشاد آن را متوقف کرد، بلکه حوزه هنری هم آن را توقیف کرد. فیلمی درباره گرسنگان بود. البته امروز صحبت کردن از گرسنگان مد روز شده است. بعد از آن یک سریال ساختم که متوقف شد و یک تئاتر روی صحنه بردم آن نیز توقیف شد. به این نتیجه رسیدم که گویا زیادی تند می روم و باید به سراغ بازیگری بروم. بی عدالتی را در حرفه خودم با جان و دل احساس کردم.

🔻من از بزرگداشت ناراضی نبودم اما من از سال ۶۰ بازیگری خود را شروع می کنم. دهه ۶۰ به شدت فعال هستم اما الان در دهه ای زندگی می کنم که زیر سی سال آن اصلا آثار آن دوره را ندیده اند و برایشان سوال است که ایشان اصلا چه کار کرده است که برایش بزرگداشت می گیرند؟ من معتقدم نباید بگذاریم یک نسل بگذرد و بعد به دنبال تقدیر باشیم. خبرنگاران از من سوالاتی می کردند که مشخص بود آثار سینمایی من را ندیده است.

🔻دلم می خواهد از صبح که بلند می شوم سینماگران از موفقیت های یکدیگر خوشحال شوند و پیام شادی دهند. به اندازه کافی غم و غصه از بیرون سینما به ما تحمل می شود، اما چرا این بی مهری در داخل خانواده سینما کشیده شده است؟ برایم قابل هضم نیست! امیدوارم خانواده سینما عاشق هم باشند و یکدیگر را دوست داشته باشند. یک هفته است که گنجشک ها هم با جیک جیک شان به من می گفتند چرا حالا؟ هرکسی به من می رسید می گفت چرا الان؟!

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>