میزگرد بررسی جشنواره فجر بر سینمای ایران در برنامه هفت با حضور علی معلم،علیرضا رئیسیان ۲ | فیلم

میزگرد بررسی جشنواره فجر بر سینمای ایران در برنامه هفت با حضور علی معلم،علیرضا رئیسیان ۲

میزگرد بررسی جشنواره فجر بر سینمای ایران در برنامه هفت با حضور علی معلم،علیرضا رئیسیان ۲

هیچ جشنواره ای هیئت انتخاب اعلام نمی کند! آن هم یکی دو ماه مانده به جشنواره که شب و روز بنشینند ۵-۶ فیلم پشت هم در روز ببینند. نتیجه این انتخاب فردی می شود. در نمونه های جهانی دبیرحانه دائمی وجود دارد، مشاوران زیادی دارند، در طول سال جهان را رصد می کنند.

اگر شما از ابتدای سال شروع به برنامه ریزی جشنواره کنید، می توان از قبل پیش بینی وورد برخی فیلم ها را کرد تا فیلمسازی به ۶ ماه اول سال متوقف نشود. در دوره هایی ما اصلا برف در سینمای ایران نمی دیدیم چون اساسا فیلمی در این فصل ساخته می شد.

🔻رئیسیان: از نظر من باید بخش بین الملل به جشنواره بازگردد، چون اضافه شدن آن برای تقویب بخش داخلی رخ داد. همچنین مدیریت ثابت، یعنی مدیریتی که اگر با دولت ها می خواهد عوض شود، لااقل ۴ ساله باشد.

همچنین داشتن طرح و ایده برای آنکه این جشنواره کانسپتش چه خواهد بود؟ لذا بنظرم من جشنواره فیلم فجر هر طور که باشد، رو به تخریب سینمای ایران می رود. مگر اینکه از نو بنشینیم و به مدل برای سینمای ایران برسیم. اینکه این جشنواره کجای این مدل می تواند کارکرد داشته باشد.

🔻معلم: این جشنواره با یک افق مشخص باید با مدیریتی مستقل از دولت، پیش رود. ارتباطش با دولت حفظ شود اما مستقل مدیریت شود. باید تعریف شود؛ هنری باشد، صنعتی باشد، نسبت آن با انقلاب اسلامی چیست، نسبت آن با امنیت ملی چیست و هر آنچه که گاهی در رسانه ها مطرح می شود. واگذاری با تعریف، ارتباط با دولت با تعریف در افق کلی. …

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>