اجرای بینظیر حامی در برنامه زنده ساعت ۲۵ با آهنگ کی میدونه | فیلم

اجرای بینظیر حامی در برنامه زنده ساعت ۲۵ با آهنگ کی میدونه | فیلم

اجرای بینظیر حامی در برنامه زنده ساعت ۲۵ با آهنگ کی میدونه .

 

متن آهنگ زیبای کی میدونه : 

اگه از پرنده پرواز و بگیرن چی می مونه

اگه از مستای شب خوندن آوازو بگیرن چی می مونه

اگه از هر چی صداست زمزمه سازو بگیرن چی می مونه

کی می دونه؟ چی می مونه؟ کی می تونه که ندونه

من می دونم، من می تونم واسه اینه که میخونم

واسه اینه که میخونم ها ها ها ها

پای پروانه پر از بوی گله توی دشت باغچه ها لونه پره

گلدون عتیقه است اون کنج حیاط اما توش یه عالمه نقش گله

فصل گل، جشن پرنده فصل عطرهای رمنده

نرگسی گل زرد و سبزه رو لباش شکل یه خنده

رو لباش شکل یه خنده واسه من شوق نموندن

قدر ابرهای بلنده واسه ما به هم رسیدن

مثل دیوار و کمنده مثل دیوار و کمنده ها ها ها ها

اگه از پرنده پروازو بگیرن چی می مونه؟

اگه از مستای شب خوندن آوازو بگیرن چی می مونه؟

اگه از هر چی صداست زمزمه سازو بگیرن چی می مونه؟

من می دونم، من می تونم واسه اینه که میخونم

(۶۹)

70
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>