ظريف: ایران مرز ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده را رد کرد | فیلم

[mono_ir_video id=”1100615″ qualities=”360,480″]

ظريف: ایران مرز ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده را رد کرد | فیلم

ظريف: ایران مرز ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده را رد کرد . اینطور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه از مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده و این اعلام رو کرده بودیم .

(28)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>