برخورد جالب پلیس وظیفه شناس با رانندگانی که حق دیگران را میخورند | فیلم

[mono_ir_video id=”1087934″ qualities=”360,480″]

برخورد جالب پلیس وظیفه شناس با رانندگانی که حق دیگران را میخورند | فیلم

برخورد جالب پلیس وظیفه شناس با رانندگانی که حق دیگران را میخورند . در بلوار کاوه تهران برای خروجی رزمجوبین همیشه صفی طولانی هست این پلیس افرادی رو که خارج از صف میان اجازه نداده بپیچن .

(91)

92
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>