عملکرد تست تصادف جک S3 در موسسه سختگیرانه چینی | فیلم

[mono_ir_video id=”1077923″ qualities=”360,480″]

عملکرد تست تصادف جک S3 در موسسه سختگیرانه چینی | فیلم

عملکرد تست تصادف جک S3 در موسسه سختگیرانه چینی . خودرو جک S3 توسط موسسه شاخص‌ ایمنی بیمه خودرویی چین China Insurance Automotive Safety Index یا همان C-IASI که همتای چینی IIHS آمریکایی است مورد ارزیابی و تست تصادف واقع شده ‌است .

(48)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>