یکی از وحشتناکترین سونامی‌های جهان | فیلم

یکی از وحشتناکترین سونامی‌های جهان | فیلم

یکی از وحشتناکترین سونامی‌های جهان . در کمتر از ۲ دقیقه کل شهر را آب فرا میگیرد و شهر از بین میرود . آب جاری با ارتفاع ۳۰ سانت میتواند ماشین را جا به جا کند .

(۳۱)

32
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>