مکانیزم کاشت دقیق صیفی جات | فیلم

مکانیزم کاشت دقیق صیفی جات | فیلم

مکانیزم کاشت دقیق صیفی جات . در این کلیپ کوتاه یک دقیقه ای مراحل کاشت دقیق و منظم صیفی جات به صورت کامل نمایش و توضیح داده شده است .

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>